Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Hei aha te NZAC?

Ko ngā tauira e mau mai ana ki ngā kohinga pēnei i te NZAC nei te tūāpapa o ngā mātauranga me ngā pārongo mō te ao tūroa.

  • Me kore ake ngā kohinga nei e taea ai ngā momo te āta tautohu, ā, mā te āta tautohu ka whaihua ko ngā mahi rangahau.
  • Ka puritia ngā tauira kua tautohua, ka tuhia anō hoki ngā kōrero mō rātou i runga i te whai kia noho tahi ēnei mea hei pātaka o ngā tini a Tāne.
  • E kore rawa e taea tēnei pātaka te waihanga mai anō; he taonga nā te motu, otirā, nā te ao, e puritia ana e mātou mā ngā iwi katoa o te ao.

He wāhi puiaki anō kei te NZAC i roto i te pūtaiao o te ao, nā te ahurei o te matawhenua-koiora o Aotearoa.

  • Ko tētahi 90% pea o ngā momo angawaho o Aotearoa, kāore e kitea i ētahi atu wāhi o te ao. Heoi, tērā pea he kāwai tata, he kāwai tawhiti rānei ō rātou ki ngā rōpū o tāwāhi.  
  • He wāhi nui kei ngā angawaho māori e whānui ake ai ngā mōhiotanga ki ngā rauropi o te ao, me te kunenga mai o ngā rauropi.

He mahi nui te āta whakaahua i ā tātou angawaho. āwhinatia ai ngā tohunga whakapapa o NZAC e ngā tohunga o tāwāhi ka toro i te NZAC, ka tono rānei i ētahi tauira mō tētahi wā kia rangahaua. I ēnei mahi, kei te nui kē atu ngā mōhiotanga ki ngā aitanga pepeke o Aotearoa, me tō tātou mārama anō ki a Papatūānuku.

 

back_button