Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Ngā mahi a ngā tohunga o te NZAC?

Kia tino tika ai tā tātou whakapau i ngā rawa māori o Aotearoa, me mōhio anō tātou ki ngā tipu me ngā kararehe o tēnei whenua, tae atu ki te āhua o te noho a ngā rauropi nei ki te taiao, me te wāhi ki ngā mea nei i roto i ngā pūnaha māori.

Ko tā ngā tohunga i te NZAC:
  • he whakahaere mahi rangahau kia kitea ai ko ēhea pepeke me ērā atu hanga tuarā-kore kei Aotearoa nei, otirā, ka aro nuitia ko ngā mea he pānga ohaoha, he pānga tiaki taiao ō rātou;
  • he tautohu i ngā pepeke me ērā atu angawaho;
  • he tiaki, he whakapai ake i te pātaka tauira angawaho o te NZAC;
  • he whakaputa tuhinga mō ngā rangahautanga pepeke (Ko te Aitanga Pepeke o Aotearoa te tānga matua).


back_button