Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Māori values for land use planning

Motueka River. Image - Adrienne Farr

Whakataukī

'Ka mau tonu ngā tāonga tapu o ngā matua tupuna
Koinei ngā tāonga i tuku iho, nā te Atua'

'Hold fast to the treasures of the ancestors
for they are the treasures that have been handed down to us by God'

'Kia whakatomuri te haere ki mua'
'To walk into the future our eyes must be fixed on the past'