Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Ngā ingoa Māori

Ko te kōkō tētahi o ngā ingoa mahamaha o te tūī, 13 atu anō ngā ingoa Māori kua mau mō tēnei momo manu: te kōkōtaua; te kōkōtea; te kōkōuri; te kōpūrehe; te kouwha; te pikari; te pitui; te tākaha; te takahē; te tataki; te teoteo; te tute hoki.

Hei ngā ingoa nei te whakaāta ai ngā rerekētanga o te manu e ai ki tōna āhua tāne, uwha rānei, ōna wāhi noho, ngā wāhanga hoki o te tau.

<h5 style=text-transform:uppercase;margin:0em;>Ngā ingoa Māori e mōhiotia ai te <em>tūī</em> tāne mai i te <em>tūī</em> uwha</h5><p>Male <em>tūī</em> or <em>kōkō</em> are typically larger and have more vibrant plumage than the females, so different Māori names are used to distinguish between them.</p>

<p><em>Tute</em> and <em>tākaha</em> were the names used for the male birds, whilst <em>teoteo</em> was used for females</p>
Ngā ingoa Māori e mōhiotia ai te tūī tāne mai i te tūī uwha »

He nunui ake te mea tāne, ā, he muramura noa ake ōna huruhuru i ō te mea wahine. I te Māori ko te tute me te tākaha he tāne, ko te teoteo he uwha.


<h5 style=text-transform:uppercase;margin:0em;>Ngā ingoa Māori rerekē o ngā rohe</h5><p>In Waiapu area (on the East Cape), <em>tataki</em> is said to denote a large <em>tūī</em>, a male bird. The male has a larger white tuft and more white feathering on the collar than the female.</p>
Ngā ingoa Māori rerekē o ngā rohe »

I te Waiapu (Tairāwhiti) ko te tataki ko ngā manu tāne tino nunui.


<h5 style=text-transform:uppercase;margin:0em;>Ngā ingoa whakaāta i te wā puāwai te rākau</h5><p>Some names are linked to seasonal patterns. In the Mataatua tribal area, male <em>kōkō</em> are called <em>kōpūrehe</em> and females <em>kouwha</em> from the time the kōtukutuku (or native fuchsia, <em>Fuchsia excorticata</em>) flowers until the fruiting of the hīnau (or <em>Elaeocarpus dentatus</em>, a tall forest tree).<br /></p>
Ngā ingoa whakaāta i te wā puāwai te rākau »

Ka rerekē anō hoki ngā ingoa inā he aha ngā rākau e pua ana.


<h5 style=text-transform:uppercase;margin:0em;>Ngā ingoa Māori ka rerekē inā mutu te hua ō ngā rākau</h5><p>After the hīnau (or <em>Elaeocarpus dentatus</em>, a tall forest tree) have finished fruiting, male <em>kōkō</em> are called <em>kōkōuri</em> and females <em>kōkōtea</em> in the Mataatua tribal area.</p>
Ngā ingoa Māori ka rerekē inā mutu te hua ō ngā rākau »

I Whakatane, he rerekē ngā ingoa i muri o te wā hua ngā rākau, tāne tūī mai, uwha mai.